Historie


Hokejbalový areál SK Horní Bříza


Přečtěte si souhrn toho, jak vznikalo zázemí oddílu hokejbalu v Horní Bříze. Neváhejte a nahlédněte do naší FOTOGALERIE, kde mimo jiné najdete fotografie ze stavby hřiště a jeho slavnostního otevření.


Historie a současnost hřiště


V roce 1999 byl díky velkému zájmu mladých lidí založen oficiální oddíl hokejbalu Horní Bříza. Vzhledem k absenci hřiště v našem městě, využíval tým sportovní areál Tatranu Třemošná.


Na základě jednání mezi zástupci TJ ZKZ Horní Bříza, okresního výboru ČSTV Plzeň - sever a města Horní Břízy byl schválen záměr - vybudovat v Horní Bříze hokejbalové hřiště.


Původní záměr, vybudovat hokejbalové hřiště v prostorách Sokolovny, byl v roce 2002 z důvodu předání areálu spolku Sokol zrušen.


V roce 2003 získalo město Horní Bříza od společnosti ZKZ Horní Bříza a.s. pozemky původního hokejového hřiště v Tovární ulici. Tímto byl upraven záměr vybudování hokejbalového hřiště na tomto místě, nově doplněný o nutnost výstavby šaten a sociálních prostor.


V období mezi lety 2001 až 2005 byla řešena otázka financování. Byla podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu, dále doplněna o prostředky města, tělovýchovné jednoty a dalších sponzorů. V roce 2003 proběhla příprava projektu zahrnující výstavbu hřiště a přilehlých šaten. Následující rok bylo získáno potřebné stavební povolení.


V srpnu 2005 proběhla likvidace původního hokejového hřiště a následně odstartovala realizace asfaltové plochy. V průběhu roku 2006 byla plocha doplněna o mantinely a střídačky.


V tomtéž roce proběhlo slavnostní otevření areálu hokejbalového hřiště!


V roce 2009 započala výstavba šaten svépomocí, k jejímuž dokončení přispěly prostředky získané ze státního rozpočtu, města a dalších sponzorů. Výstavba byla dokončena v roce 2011.


V létě roku 2018 proběhla realizace pokládky plastového povrchu Speedo 3. Akce byla financována z dotačního příspěvku kraje a penězi od města Horní Bříza. Nasazení plastového povrchu bezesporu zlepšilo herní styl, hra na povrchu je celkově plynulejší, rychlejší. V neposlední řadě je plastový povrch ve srovnání s asfaltem šetrnější k vybavení a zdraví hráčů.


Velké poděkování patří předsedovi Tělovýchovné jednoty,


panu Ing. Vladimíru Procházkovi,


který se zasloužil o získání veškerých dotací a řízení výstavby celého areálu.

.